LISÄTALOUSARVIOALOITE 151/2014 vp

LTA 151/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon myönnetyn määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Hallituksen tekemää pakolaiskiintiön nostoa voidaan pitää perustelemattomana, sillä Syyrian humanitaarisen kriisin aiheuttamaan pakolaisten sijoittamistarpeen kasvuun olisi voitu vastata täyttämällä vallitseva 750 hengen kiintiö kokonaan syyrialaisilla pakolaisilla. Monien kiintiöpakolaisina Suomeen tulleiden ryhmien kotouttaminen on epäonnistunut pahasti, sillä esimerkiksi Afganistanista, Irakista ja Somaliasta saapuneiden pakolaisten työttömyysaste on yhä yli 50 prosenttia. Jotta Syyriasta Suomeen tulevat sodan traumatisoimat pakolaiset olisi mahdollista kotouttaa menestyksellisesti, ei lähivuosina olisi viisasta vastaanottaa Suomeen syyrialaisten lisäksi suuria määriä muita kotouttamisennusteeltaan haasteellisia ryhmiä, jotta maamme ulkomaalaisten kotouttamisvalmiudet eivät ylittyisi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 lisätalousarvion momentilta  26.40.21 146 000 euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon osoitetusta määrärahasta.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​