LISÄTALOUSARVIOALOITE 153/2014 vp

LTA 153/2014 vp - Timo Kalli /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen

Eduskunnalle

Viljelijät kamppailevat nyt ennennäkemättömän kustannus- ja kannattavuuskriisin kanssa, joka johtuu markkinahintojen viimeaikaisista pudotuksista.

Tuotantokustannusten kasvu, tuotantotukiin tehdyt leikkaukset, verojen ja maksujen korotukset sekä Suomen ulkopuolelta aiheutuneiden markkinahäiriöiden aiheuttaman tuottajahintojen romahduksen vuoksi maatilojen taloudellinen tilanne on katastrofaalinen. Suomalaisen ruoantuotannon kannattavuus ja sitä kautta tuotannon jatkuvuus ovat nyt vaakalaudalla.

Valtion talousarvioesityksessä osoitettu määräraha on riittämätön tukien suorittamiseen edes kohtuullisella tasolla.

Tässä katastrofaalisessa tilanteessa hallituksen on osoitettava maatalouden tukemiseen tarvittavat varat sekä haettava EU-komissiolta hyväksyntä kansallisen tuen oikeudenmukaiselle maksamiselle koko maassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  30.20.40 lisäyksenä 37 500 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

 • Timo Kalli /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​