LISÄTALOUSARVIOALOITE 155/2014 vp

LTA 155/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Takamaantien jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ylöjärvellä

Eduskunnalle

Ylöjärvelle suunniteltu jalankulku- ja pyörätie on oleellinen reitti asutuksen ja palveluiden välillä maankäytön tiivistyessä. Vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella kevyen liikenteen turvallisuus on oleellisesti heikentynyt. Takamaantien alku- ja loppupäähän on rakennettu kaksi 1,5 kilometrin pituista jalankulku- ja pyörätieosuutta. Vaarallisin osuus on kuitenkin vielä rakentamatta 3 kilometrin matkalta.

Ylöjärven liikenneturvallisuustyöryhmä on myös asiaa käsitellyt kokouksissaan. Myös valmisteilla olevassa kaupungin pyöräilyn ja kävelyn kehittämisohjelmassa tämä on tullut hyvin voimakkaasti esille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Takamaantien jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ylöjärvellä.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​