LISÄTALOUSARVIOALOITE 156/2014 vp

LTA 156/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yhdystien 17685 perusparantamisen aloittamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla

Eduskunnalle

Lapuan kaupungin Alajoella sijaitseva Naami-Jokitie, tie 17685, välillä Vaasantie—Ala-Hella on noin 9,5 kilometrin mittainen tieosuus. Jokitie toimii yhdystienä Lapuan keskustan ja Ylihärmän välillä, minkä vuoksi sekä yksityisautoilu että työmatkaliikenne ja raskas liikenne on tiellä varsin runsasta. Tieosuus on huonokuntoinen, eivätkä tien hoitamiseen käytetyt suolaus- ja lanaustoimet ole helpottaneet tilannetta. Huonokuntoinen tie haittaa jo alueen yritys- ja maanviljelystoimintaa sekä rajoittaa liikkumista. Huonokuntoisuus aiheuttaa myös autoilijoille kasvaneita ajoneuvojen korjaus- ja huoltokustannuksia. Yleisen liikenneturvallisuuden takaamiseksi ja sekä ammatti- että yksityisliikenteen sujuvuuden edistämiseksi ko. tieosuus tulisi ensitilassa perusparantaa ja päällystää.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa yhdystien 17685 perusparantamisen aloitteen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​