LISÄTALOUSARVIOALOITE 159/2014 vp

LTA 159/2014 vp - Ari Jalonen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen päällysteiden uusimiseen alempiasteisella tieverkolla Satakunnassa

Eduskunnalle

Satakunnan teiden päällystysmäärärahat ovat vähentyneet tasaisesti viime vuosien aikana, ja bitumin hinta sekä yleinen kustannustaso ovat nousseet. Päällystysohjelman pituus onkin pudonnut lähes puoleen ja koskee lähinnä pääteitä. Pääteiden lisäksi päällysteitä uusitaan joillakin merkittävillä seututeillä.

Käytännössä pääteiden päällysteistä uusitaan noin 10 % ja alempiasteisten teiden päällysteistä 2 %. Tämä ei riitä teiden kunnon ylläpitämiseen, ja niiden kunto heikkeneekin jatkuvasti. Aivan erityisesti rapistuu alempiasteinen tiestö ja vähäliikenteiset tiet, joiden ainoana korjaustoimenpiteenä on päällystevaurioiden paikkaaminen.

Päällysteet tulisi uusia ajoissa, jotta tien runkorakenne ei vaurioidu. Runkovaurioiden korjaaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin pelkän päällysteen korjaaminen, ja siksi ajoissa tehty, laajuudeltaan järkevä päällystystyö säästää korjauskustannuksissa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa päällysteiden uusimiseen alempiasteisella tieverkolla Satakunnassa.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Ari Jalonen /ps

​​​​