LISÄTALOUSARVIOALOITE 167/2014 vp

LTA 167/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa

Eduskunnalle

Mänttä-Vilppulan kaupungin tarkoituksena on kehittää kantateiden 56 ja 58 risteysalueen maankäyttöä. Uudella maankäytön järjestelyllä alueella jo olemassa oleva pienimuotoinen liiketoiminta sijoitettaisiin liikenneturvallisuuden kannalta paremmin. Kiertoliittymä kytkisi tämän alueen kaupungin keskustaan, ja samalla mahdollistettaisiin luonteva ja turvallinen sisääntulo. Uusien järjestelyiden toteuttamisessa kiertoliittymän rakentaminen ja kantatien 58 liikenneympäristön parantaminen ovat keskeisessä osassa. Risteysalueen kehittäminen nivoutuisi hyvin yhteen kantatien 56 parantamisen ja sen varteen rakennettavan kevyen liikenteen väylän kanssa. Kiertoliittymä parantaisi risteyksen turvallisuutta ja mahdollistaisi asemakaavaluonnoksessa esitetyn maankäytön kehittämisen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​