LISÄTALOUSARVIOALOITE 169/2014 vp

LTA 169/2014 vp - Maria Tolppanen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen seututien 661 Kauhajoki—Isojoki kehittämiseen

Eduskunnalle

Kauhajoki—Isojoki-tien infrastruktuurin kohentaminen on välttämätöntä alueen liikenteen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja teollisuuden viennin tarpeisiin.

Kauhajoki—Isojoki-tiellä liikkuu noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa, eli yli 1 000 henkilöä. Kauhajoki—Isojoki-seudulla toimii suuri teollisen osaamisen keskittymä. Alue työllistää runsaat 15 000 työntekijää maaseutuelinkeinojen, elintarvikealojen, kehittyvien tuotanto- ja palvelumuotojen sekä puu- ja energia-alan teollisuudessa. Seututie 661 on hengenvaarallisen mutkainen, kumpuileva ja kulutuksesta painunut muodottomaksi, mikä aiheuttaa lukuisia vaaratilanteita etenkin runsaan raskaan liikenteen ja jalankulkijoiden tai henkilöautojen kohdatessa.

Ely-keskuksen korvamerkityt rahat ja kuntien tiukat säästötoimenpiteet riittävät vain alkeelliseen tien kunnossapitoon ja rajoittavat alueen asukkaiden elämää tien ollessa täysin ala-arvoisessa kunnossa. Huomioitavaa on, että budjetti ei tule riittämään tien uudistamiseen tavalla, joka tukisi kasvua. Hankkeeseen tarvitaan ehdottomasti lisää varoja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa seututien 661 Kauhajoki—Isojoki edelleen kehittämiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Maria Tolppanen /ps

​​​​