LISÄTALOUSARVIOALOITE 17/2001 vp

LTA 17/2001 vp - Leena Rauhala /skl ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen terveysalan koulutuksen ja työelämäyhteyksien kehittämiseen

Eduskunnalle

Yhteiskunnalliset ja sosiaali- ja terveysalan työn muutospaineet ovat selvästi vaikuttamassa terveysalan koulutukseen. Muutostrendeissä syntyy sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen tehtäviä ja kehittämishankkeita. Könnilän tutkimuksen (1999) mukaan ammattikorkeakoulutuksen kehittämishaasteet ovat toteutuneet vain osittain. Terveysalan korkeakoulutuksen arviointiraportin mukaan taas tiedekorkeakouluissa tapahtuvaa hoitotieteen koulutusta toteutetaan liian vähäisin resurssein.

Työelämäyhteyksien merkitys on opiskelijoiden oppimiselle keskeinen. Terveysalan koulutuksen ammatit vaativat laajan teoriapohjan lisäksi myös käytännön osaamista. Näitä valmiuksia ei saavuteta pelkällä itseohjautuvalla opiskelulla, vaan opiskelija tarvitsee opintojensa tueksi ammattitaitoisen opettajan ohjausta ja opetusta.

Vastuuta käytännön hoitotyön ohjaamisesta ei voida sälyttää vain harjoittelupaikkojen työntekijöiden vastuulle. Heillä pedagogisten ja ajallisten resurssien puute estää usein riittävän paneutumisen asiaan. Vain ammattitaitoisen opettajan ohjaus ja opetus voivat varmistaa laadukkaan käytännön opiskelun ohjaamisen. Terveysalan koulutukseen sekä sosiaali- ja työterveydenhuoltoon kohdistuneet säästöt vaikeuttavat käytännön ohjauksen toteutumista, ja hoitotyöntekijöiden vähyys on vaikeuttanut riittävän ajan antamista opiskelijoiden ohjaamiseen.

Terveysalan opettajien mahdollisuus toteuttaa käytäntöön suuntaavaa opetusta jää nykyisellään liian vähäiseksi. Työelämäyhteyksien ja käytännön opiskelun tehokasta toimivuutta haittaa mm. työelämän edustajien ajan ja resurssien puute. Käytännön työelämässä tapahtuvan opetuksen kehittämiseen tarvitaan opetusta tukeva, kiinteä järjestelmä, ja käytännön työntekijöiden toiminta opiskelijoidensa oppimisen ohjaajina tulee resurssoida uudella tavalla.

Terveysalan koulutuksen ja hoitotyön työelämän yhteistyöhankkeita tarvitaan lisää koulutuksen työelämäyhteyksien kehittämiseksi. Terveysalan työssäoppiminen ja harjoittelutoiminnan kehittäminen edellyttävät myös opetuksen pedagogista kehittämistä ja harjoittelutoiminnan toteuttamista vastaavanlaisesti kuin nyt on lääkärikoulutuksessa. Se yhdistäisi korkeatasoisen tieteellisen, pedagogisen ja käytännön tietämyksen yhteen, ja tavoitteena olisi korkeatasoisten hoitoalan ammattilaisten valmistuminen. Tällainen uusi järjestelmä voisi alkaa kokeiluhankkeena ja ajan myötä laajeta kokeilun tuloksia hyväksi käyttäen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  29.10.21 lisäyksenä 20 000 000 markkaa terveysalan yliopisto-opintojen ja hoitotyön käytännön työelämäyhteyksien kehittämiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Leena Rauhala /skl
  • Leea Hiltunen /skl