LISÄTALOUSARVIOALOITE 170/2014 vp

LTA 170/2014 vp - Ari Torniainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatien 13 varteen välille Kuukanniemi—Iitiä

Eduskunnalle

Lemin kunnan Kuukanniemen taajama sijaitsee valtatien 13 varressa ja lähellä Lappeenrannan rajaa. Monet taajaman asukkaista käyvät töissä Lappeenrannassa. Valtatien 13 kapeus ja runsas rekkaliikenne eivät houkuttele taittamaan työmatkaa pyörällä. Niin pyöräilijöitä kuin mopoilijoitakin ajatellen kevyen liikenteen väylän saaminen valtatien 13 varteen on tärkeä, alueen turvallisuutta ja kehittymistä edistävä asia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatien 13 varteen välille Kuukanniemi—Iitiä.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Ari Torniainen /kesk

​​​​