LISÄTALOUSARVIOALOITE 173/2014 vp

LTA 173/2014 vp - Maria Tolppanen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 717 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Vaasassa

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2015 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen on saatava valtion avustusta tien Vaasa—Mustasaari—Vaasan kaupungin Vähänkyrön kaupunginosa puuttuvan pyörätieosuuden rakentamisen aloittamiseen.

Vähäkyrö liitettiin Vaasaan pari vuotta sitten. Vaasan ja Vähänkyrön välillä ei ole maarajaa, koska Vaasaa ympäröi reikäleipänä Mustasaari. Vaasasta on rakennettu pyörätie, joka ulottuu 400 metrin päähän Mustasaaren rajasta. Mustasaaren toisella puolella pyörätie jatkuu 1,4 kilometrin päähän kunnanrajasta. Mustasaarta on välissä 4,9 kilometriä. Alue, josta puuttuu pyörätie, on pituudeltaan 6,7 kilometriä. Pyörätiestä Itäisen Mustasaaren Jokikylät ry on tehnyt aloitteen. Pyörätie on erittäin tarpeellinen jo siksi, että maantiestä 717 ei ole erotettu aluetta kevyelle liikenteelle. Pyöräilijät joutuvat sukkuloimaan vaarallisesti rekkaliikenteen seassa. Vilkasliikenteisellä Vähäkyröntiellä (maantie 717) liikennöi päivittäin n. 3 000 ajoneuvoa. Näistä osa on raskaan liikenteen rekkoja. Nopeusrajoitus on 70 km/h suurimmalla osalla tieosuutta.

Vaasan kaupungin mukaan kaupunki on mukana hankkeessa, mikäli valtiolta löytyy siihen rahoitusta. Myös Mustasaaren kunnanhallitus on puoltanut hanketta samoin edellytyksin kuin Vaasan kaupunki.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 700 000 euroa maantien 717 Vaasa—Mustasaari—Vaasan kaupungin Vähänkyrön kaupunginosa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Maria Tolppanen /ps

​​​​