LISÄTALOUSARVIOALOITE 174/2014 vp

LTA 174/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 44 peruskorjaukseen Kauhajoella välillä Aronkylä—Honkajoki

Eduskunnalle

Liikenneministeriö on vuonna 1993 muuttanut Kauhajoen ja Äetsän välisen tien kantatieksi 44. Tien nimi on Pohjanmaantie. Tieyhteys on erittäin tärkeä eteläpohjalaiselle vientiteollisuudelle sekä satakuntalaiselle ja eteläpohjalaiselle kotimarkkinateollisuudelle, muun muassa Euroopan suurimmalle Atria Oyj:n nautateurastamolle, joka sijaitsee Kauhajoella. Tiestä on osa edelleen peruskorjaamatta kantatieluokan rasituksen omaavaksi tieksi sille suunnitellun uuden tielinjauksen osalta. Nykyinen tierakenne on peruskorjaamattomalta osalta rappeutumassa liikennerasituksen vuoksi. Tie on tärkeä myös matkailun kannalta, koska sen varrella sijaitsee kaksi kansallispuistoa: Lauhanvuoren ja Pohjankankaan kansallispuistot.

Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnan liitot ovat eri lausunnoissaan pitäneet keskeisen tieosuuden uudelleenlinjausta ja peruskorjausta Kauhajärven ja Havusen välillä erittäin tarpeellisena. Vuonna 2012 on peruskorjattu osa Kauhajoen rajalta Honkajoelle menevästä tieosuudesta. Länsi-Suomen läänin sisäisessä liikenteessä kyseessä olevalla tielinjauksella on tärkeä merkitys. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa kantatien 44 peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen aloittamiseen Kauhajoella tieosuudella Aronkylä-—Honkajoki.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​