LISÄTALOUSARVIOALOITE 177/2014 vp

LTA 177/2014 vp - Anne Kalmari /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Urpilan tien parantamiseen

Eduskunnalle

Urpilan tie on rakennettu 1960-luvulla. Sen jälkeen tien runkorakenteita ei ole kunnostettu Kinnulasta Keitelepohjaan. Osa pintarakenteistakin on yli 20 vuoden takaa. Tieosuudella varsinkin välillä Kinnula—Viitasaari on pahoja laitapainaumia ja routamonttuja, jotka aiheuttavat jo nyt vakavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle. Tiellä on sattunut mm. kuorma-auton perävaunun suistumisia ojaan. Jopa ambulanssi on joutunut pysähtymään, koska potilasta ei ole voitu hoitaa ajon aikana tien kuoppaisuuden takia. Lisäksi Urpilan tie on osa seututietä 775, joka on tärkeä poikkiliikenneväylä mm. raskaalle liikenteelle Kalajoen satamasta itäiseen Suomeen. Tie on yksi pääväylä puutavaraliikenteelle ja Kinnulassa aloittaneen lämpöputkituotteita valmistavan yrityksen tuotteiden kuljetuksessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Urpilan tien parantamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Anne Kalmari /kesk

​​​​