LISÄTALOUSARVIOALOITE 179/2014 vp

LTA 179/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hauhuuntien ja Siekkisentien parantamisen suunnitteluun ja toteutukseen Virroilla

Eduskunnalle

Perusväylänpitoon tulee panostaa koko valtion omistaman tieverkon alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että myös alempaan tieluokkaan kuuluvien teiden rakenteellista kuntoa on pystyttävä parantamaan pitkäjänteisesti eri puolilla Suomea.

Hauhuuntie ja Siekkisentie Virroilla ovat nykyisin huonokuntoisia ja edellyttävät peruskorjausta sekä päällystystä. Korjauksen myötä sekä ajokustannukset että ylläpitokustannukset vähenevät. Ajokustannusten ohella korjatut tiet parantavat liikkujien ajomukavuutta ja turvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa Hauhuuntien ja Siekkisentien parantamisen suunnitteluun ja toteutukseen Virroilla.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​