LISÄTALOUSARVIOALOITE 18/2001 vp

LTA 18/2001 vp - Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen 70 aloituspaikan lisäämiseen lääkärikoulutukseen

Eduskunnalle

Lääkärien saaminen kuntiin on vaikeutunut nopeasti. Lääkäripula koskettaa jo nyt pienten syrjäisten kuntien ohella keskisuuria kaupunkeja Etelä-Suomessa ja jopa yliopistosairaaloita. Hallituksen piirissä on suunniteltu 70 aloituspaikan lisäämistä siten, että Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lisäys olisi 20 ja muissa tiedekunnissa 10 paikkaa. Koulutukseen kaavailtu 50 000 markan määräraha opiskelijapaikkaa kohti vuodessa ei kuitenkaan tiedekuntien mielestä ole riittävä, vaan määrärahan tarve on 70 000 mk/opiskelijapaikka/vuosi. Päätös koulutuksen laajentamisesta pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta tiedekunnat voisivat varautua opetuksen laajentamiseen jo syksyllä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  29.10.21 lisäyksenä 2 450 000 markkaa seitsemänkymmenen aloituspaikan lisäämiseen lääkärikoulutukseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
  • Pertti Turtiainen /vas
  • Pia Viitanen /sd
  • Tero Rönni /sd
  • Sulo Aittoniemi /alk
  • Mikko Kuoppa /vas