LISÄTALOUSARVIOALOITE 181/2014 vp

LTA 181/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon Vaasan vaalipiirissä

Eduskunnalle

Hallitus on toistuvilla perustienpitoon kohdistuneilla määrärahaleikkauksillaan vaarantanut maamme tiestön kunnon säilymisen, mikä on asettanut sujuvan henkilöauto- ja tavaraliikenteen jatkumisen tulevaisuudessa vaakalaudalle. Sekä kansalaisten turvallisuus, elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet ja alueellinen tasa-arvoisuus ovat heikentyneet. Määrärahaleikkaukset on tehty siitäkin huolimatta, että tiestön ylläpito- ja korjauskustannukset ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti. Erityisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella tämä kehitys on ollut nähtävissä selvästi, sillä kyseisellä seudulla tiestöä on nykyään maan keskiarvoon nähden paljon. Tästä huolimatta tiestön korjaamisessa ollaan palaamassa yli 40 vuoden takaiselle tasolle. Tällainen kunnossapidon laiminlyöminen johtaa lopulta siihen, että tiet rapautuvat korjauskelvottomiksi, jolloin valtion omaa pääomaa tuhoutuu. Suomen tieinfrastruktuurin kohottamiseksi nykyajan vaatimuksia vastaavaksi olisikin 5 miljoonan euron määräraha kohdistettava Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan maakuntien perustienpitoon.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa perustienpitoon Vaasan vaalipiirissä.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​