LISÄTALOUSARVIOALOITE 184/2014 vp

LTA 184/2014 vp - Pirkko Mattila /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 22 parantamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 22 välillä Oulu—Kajaani on osa Suomen poikittaista tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen raja-aseman kautta Venäjälle. Tie yhdistää Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskukset toisiinsa ja toimii näitä kahta maakuntaa yhdistävänä päätienä. Tiellä on tärkeä merkitys myös sen varrella olevien kuntien elinvoimaisuuteen sekä alueen yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn sekä matkailuliikenteelle. Asianosainen tie on vilkkaasti liikennöity, erityisesti Oulusta lähdettäessä. Tieosuudella Oulu—Muhos on sattunut tänä talvena jo kaksi kuolemaan johtanutta kolaria. Tieosuuden liikenneturvallisuuden parantamiseksi on jo olemassa suunnitelmat, joita on kiirehdittävä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 22 parantamiseen, ohituskaistojen sekä alikulkuteiden rakentamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Pirkko Mattila /ps
  • Pentti Kettunen /ps
  • Antti Rantakangas /kesk
  • Risto Kalliorinne /vas

​​​​