LISÄTALOUSARVIOALOITE 186/2014 vp

LTA 186/2014 vp - Ari Jalonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusväylänpitoon

Eduskunnalle

Maamme hallitukset ovat vuosia laiminlyöneet tarvittavat investoinnit tie- ja rataliikenteeseen, eikä Stubbin hallitus tee tässä poikkeusta. Asiantuntijoiden mukaan olisi edullisempaa hoitaa ylläpito kunnolla nyt kuin ryhtyä isompiin korjaustalkoisiin tulevaisuudessa. Yhden euron säästö teiden kunnossapidossa aiheuttaa kolmen euron vahingon. On siis kansantalouden kannalta hölmöläisten hommaa säästää väärässä paikassa.

Hallitus antaa mielestämme kansallisen pääoman valua hiekkaan ja siksi ehdotammekin lisättäväksi 200 miljoonaa euroa perusväylänpitoon. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa-arvoiselle kohtelulle. Näin luodaan toimintaedellytyksiä yrityksille, jotta ne pystyvät toimimaan maamme jokaisessa kolkassa, ja samalla pidetään nykyistä paremmin koko Suomi asuttuna.

Kyse on myös tienkäyttäjien turvallisuudesta. Tuhannet lapset ja nuoret joutuvat kulkemaan joka päivä koulumatkoillaan asianmukaisten jalka- ja pyöräkäytävien puuttuessa pitkin vilkkaasti liikennöityjä maanteiden pientaria. Tähän asiaan tulee teiden rakentamisen yhteydessä aina kiinnitettävä huomiota. Samoin on syytä kiinnittää huomiota katuverkoston kuntoon. Halkeilevat asfaltit sekä eroosion ja kunnossapidon laiminlyönnin seurauksena syntyneet reiät ja kuopat ovat yhä yleisempiä ilmestyksiä kaduillamme.

Hyväkuntoinen tieverkosto moottoriteistä alempiasteisiin yksityisiin teihin asti on edellytys kansalaisten tasa-arvoiselle kohtelulle. Määrärahaan on näin ollen syytä tehdä korotus, kuten parlamentaarinen työryhmä on linjannut.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 000 euroa perusväylänpitoon.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Ari Jalonen /ps
  • Jari Lindström /ps

​​​​