LISÄTALOUSARVIOALOITE 187/2014 vp

LTA 187/2014 vp - Maria Tolppanen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Seinäjoki—Kaskinen-rataosuuden rakentamisen aloittamiseen

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2015 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen on saatava lisää valtionavustusta Seinäjoki—Kaskinen-rataosuuden rakentamisen aloittamiseen.

Botnian Kaskisten alasajon jälkeen alueen työttömyys on noussut 16,8 %:iin. Luvattuja korvaavia työpaikkoja ei ole saatu. Kaskisten kansalaisliike kävi tapaamassa liikenneministeriä ja Ratahallinnon johtoa istuntokaudella 2011. Se sai lupauksen, että Seinäjoki—Kaskinen-rataosuuden suunnittelutyöt käynnistetään. Suunnittelutyö lienee jo valmis ja odottaa toteutuspäätöstä. Rata on elintärkeä Kaskisten satamalle. Kaskisten kaupunki ja yritykset ovat viime vuosien aikana investoineet miljoonia euroja satamaan, ja nyt on pelkona, että toiminta satamassa loppuu ilman toimivaa ratayhteyttä. Jos ratatyömaan mukanaan tuomia työpaikkoja ei saada ja jos sataman toiminta loppuu kokonaan, tietää se kuoliniskua koko kaupungille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 400 000 euroa ratahankkeen Seinäjoki—Kaskinen aloittamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Maria Tolppanen /ps

​​​​