LISÄTALOUSARVIOALOITE 19/2001 vp

LTA 19/2001 vp - Leena Rauhala /skl ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen koululaisten terveyden turvaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen

Eduskunnalle

Lapsissa ja nuorissa on Suomen tulevaisuus ja turva. Lasten ja nuorten huolestuttavassa määrinlisääntynyt häiriökäyttäytyminen on yhteiskunnassamme asia, johon tulisi saada käänteentekevä muutos. Muun muassa nuorten lisääntynyt tupakointi, alkoholin holtiton käyttö, huumeet, syömishäiriöt ja syrjäytyminen ovat esimerkkejä häiriintyneen kasvun ja kehityksen seurauksista.

Koululla on tärkeä merkitys lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Koulu olisikin ymmärrettävä merkittäväksi oppilaiden kasvuun ja kehitykseen sekä mielenterveyteen vaikuttavaksi ympäristöksi. Siksi terveen kasvun ja kehityksen turvaamisessa sekä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä tarvitaan myös kouluun kohdistuvia interventioita.

Oppilashuollossa ja terveystarkastuksissa tulisi suoraan kysyä lasten ja nuorten kokemuksia mm. heidän kokemastaan hyvinvoinnista, koulukiusaamisesta ja syrjäytymisestä. Koulukiusaamisen ja syrjäytymisen vähentämiseksi olisi ryhdyttävä aktiivisiin toimenpiteisiin, ja siksi riittävät resurssit näiden kipeiden ongelmien poistamiseksi tulisi turvata.

Lasten ja nuorten syrjäytyminen on vaikea yhteiskunnallinen ongelma, jonka ehkäisemiseen tulee tarttua kaikin mahdollisin keinoin. Koululla on tärkeä merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä, sillä koulusta syrjäytyminen johtaa usein taloudelliseen ja työelämästä syrjäytymiseen. Koulusta syrjäytyminen on ensisijaisesti koulun ja oppilaan välisen suhteen ongelma, johon vaikuttavat mm. oppilaan erityispiirteiden huomioon ottaminen opetuksessa, opetuksen toimintatavat ja piilotavoitteet sekä oppilaan kotitausta kaikkine yhteiskunnallisine tekijöineen.Tämän vuoksi koulujen resursseja tulisi lisätä, jotta ne voisivat selvitä opetus- ja kasvatustavoitteistaan ja olla tärkeänä tekijänä ehkäisemässä syrjäytymistä yhteiskunnassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  29.40.30 lisäyksenä 8 000 000 markkaa koululaisten terveyden turvaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Leena Rauhala /skl
  • Leea Hiltunen /skl