LISÄTALOUSARVIOALOITE 190/2014 vp

LTA 190/2014 vp - Ari Torniainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 26 perusparannushankkeen aloittamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 26 on tärkeä yhteys Etelä-Karjalan puunjalostusteollisuuden sekä Kotkan ja Haminan satamien välillä. Tämän vuoksi sillä liikkuu paljon raskasta liikennettä. Tie on melko kapea, mäkinen ja mutkainen. Runsaan raskaan liikenteen osuuden ja tien luonteen takia perusparannushanke on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden takia tärkeä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 26 perusparannuksen aloittamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Ari Torniainen /kesk

​​​​