LISÄTALOUSARVIOALOITE 194/2014 vp

LTA 194/2014 vp - Ari Torniainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla

Eduskunnalle

Valtatie 6 on perusparannettu välillä Koskenkylä—Kouvola. Perusparantamishankkeen yhteydessä jäi kuitenkin parantamatta pohjoispäästä osa Hevossuo—Keltti. Kyseisessä kohdassa leveäkaistatie muuttuu normaaliksi valtatieksi. Tämä kohta on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin hankala. Tästä todisteena ovat tieosuudella tapahtuneet lukuisat onnettomuudet.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Ari Torniainen /kesk

​​​​