LISÄTALOUSARVIOALOITE 199/2014 vp

LTA 199/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Valtion korvauksiin kunnille myönnetyn määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Hallitus on päättänyt kasvattaa tämän vuoden pakolaiskiintiötä 300 henkilöllä Syyrian kriisin takia. Hallitus esitti alun perin viime syksynä tälle vuodelle jo vuodesta 2001 lähtien vakiintunutta 750 kiintiöpakolaisen määrää. Pakolaiskiintiön nosto ei kuitenkaan ollut hallitukselta välttämätön toimenpide, sillä valtioneuvosto olisi voinut kohdistaa tämän vuoden kiintiön pelkästään Syyrian sotapakolaisille ja pidättäytyä vastaanottamasta kiintiöteitse muita pakolaisryhmiä. Hallituksella ei kuitenkaan ollut rohkeutta tehdä tätä kauaskatseista maahanmuuttopoliittista linjavetoa, vaan se tyytyy olemaan YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n käskytettävä ja vastaanottamaan kaikki ne pakolaiset, jotka tämä järjestö pyytää Suomeen sijoittamaan.

Vuotuisen pakolaiskiintiön määrä ei saisi olla immuuni vallitseville taloudellisille olosuhteille. Jos sekä valtion tarjoamia tulonsiirtoja leikataan että julkispalveluiden tarjontaa heikennetään, olisi myös pakolaiskiintiön joustettava alaspäin. Suomi myös tätä nykyä vastaanottaa huomattavan määrän spontaaniturvapaikanhakijoita, mitä voidaan jo itsessään pitää maaltamme riittävänä panostuksena kansainvälisen pakolaistaakan kantamisessa. Pidemmällä aikavälillä Suomen tulisikin luopua kokonaan kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Myös muita väyliä, kuten turvapaikanhaun kautta tai perheenyhdistämisteitse, tulevan humanitaarisen maahanmuuton määrää pitäisi saada vähennettyä 1990-luvun tasolle, jotta Suomen ulkomaalaisten kotouttamisvalmiudet eivät ylittyisi. Mikäli humanitaarinen maahanmuutto jatkuu vielä tulevina vuosina nykyisellä ennätystasollaan, on suomalaisen yhteiskunnan sosiaalinen rauha jatkossa vakavalla tavalla uhattuna. Tämän negatiivisen yhteiskuntakehityksen torjumiseksi tulisi ensi vaalikaudella toteuttaa ulkomaalaislain kokonaisuudistus. Uuden ulkomaalaislain keskeisimpiä pilareita olisi oltava maahanmuuton laadun parantaminen ja määrän pienentäminen, mikä on mahdollista saavuttaa selkeän ulkomaalaislainsäädännön viitoittamana.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 lisätalousarvion momentilta  32.70.30 1 500 000 euroa valtion korvauksiin kunnille osoitetusta määrärahasta.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​