LISÄTALOUSARVIOALOITE 2/2001 vp

LTA 2/2001 vp - Petri Neittaanmäki /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen huumerikollisuuden kasvun pysäyttämiseen

Eduskunnalle

Huumerikollisuus on kasvanut Suomessa viime aikoina voimakkaasti. Samalla Suomesta on tullut merkittävä huumeiden kauttakulkumaa. Viime vuoden aikana Suomessa kirjattiin kaikkiaan 10 700 huumerikosta. Rikosten määrä nousi noin 16 prosenttia vuodesta 1999.

Kirjattujen rikosten määrä on merkittävä, sillä poliisin tietoon tulee arviolta vain noin kymmenesosa huumerikoksista. Rikollisuuden kasvu oli suurinta erittäin vaarallisiksi luokitelluissa huumeissa, kuten heroiinissa, amfetamiinissa ja ekstaasissa. Myös Ruotsin viranomaiset ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa Suomen kautta tapahtuvan huumekaupan voimakkaasta lisääntymisestä. Entisestäänkin vaikeaa tilannetta pahensi maaliskuun alussa voimaan tullut Schengen-sopimus, jonka myötä rajavalvonta Suomen ja Ruotsin välillä loppui käytännössä kokonaan. Viron asema Suomeen tulevien huumeiden tuotanto- tai kauttakulkumaana on vahvistunut jatkuvasti. Amfetamiinia valmistavia tehtaita on Baltian maissa useita, ja niillä tiedetään olevan jopa ylituotantoa. Ruotsin poliisin mukaan ylituotantoa on alettu purkaa lisääntyvässä määrin länteen. Järjestäytyneet huumeliigat kuljettavat aineet Baltian maista, Puolasta ja Venäjältä Suomeen, minkä jälkeen ne kuljetetaan edelleen Ruotsiin. Yksi gramma valkoista heroiinia maksaa Baltian maissa 200 kruunua, Tukholmassa siitä maksetaan jopa 2 000 kruunua. Hintaero kertoo paljon toiminnan kannattavuudesta. Ruotsin poliisilla ei ole tarkkaa tietoa Suomen kautta salakuljetetuista määristä, mutta ongelman tiedetään olevan kasvussa. Tähän viittaa myös huumetakavarikoiden räjähdysmäinen kasvu: viisi vuotta sitten Ruotsin tulli ja poliisi tekivät 26 ekstaasitakavarikkoa; viime vuonna ekstaasia löytyi jo 553 kertaa ja amfetamiinia peräti yli 4 700 kertaa. Viron poliisi on jo käytännössä menettänyt täysin maan huumekaupan hallinnan. Suomen ja Ruotsin poliisit tekevät tiivistä yhteistyötä huumevirtojen pysäyttämiseksi, mutta vaikka niiden tekemät huumetakavarikot ovat yleistyneet, kärsivät nekin vaikeasta resurssipulasta. Poliisille tulisikin saada nopeasti sen tarvitsemia lisävoimavaroja, jotta se voisi puuttua mahdollisimman pian räjähdysmäisesti kasvavaan huumetulvaan. Kysymys ei ole ainoastaan huumeiden salakuljetuksesta. Huumausainerikollisuus on yhä järjestäytyneempää ja kansainvälisempää toimintaa, jota organisoidaan Suomen rajojen ulkopuolelta. Kaiken toiminnan taustalla on uudenlainen raaka rikollisuus, joka on leviämässä kovaa vauhtia idästä länteen, Suomeen ja Ruotsiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  26.75.21 lisäyksenä 100 000 000 markkaa huumerikollisuuden kasvun pysäyttämiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Petri Neittaanmäki /kesk