LISÄTALOUSARVIOALOITE 21/2001 vp

LTA 21/2001 vp - Leena Rauhala /skl ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Maksullisena palvelutoimintana järjestettävä ammatillinen koulutus on alkukankeuden jälkeen alkanut toimia hyvin. Tarvetta koulutukselle myös on. Sen tähden ei ammatilliseen lisäkoulutukseen esitettyjä määrärahoja pidä pienentää. Esitetyn pienennyksen vuoksi joudutaan jo tänä syksynä supistamaan toimintaa varauduttaessa ensi vuoteen. Esitetyllä 50 miljoonan markan lisäyksellä pystyttäisiin ensi vuonna hädin tuskin vastaamaan jo aloitetusta koulutuksesta.

Erityisesti on määrärahan pienentämisen yhteydessä huomattava, että useat kansanopistot joutuisivat työllisyys- ja toimintaongelmiin tässä yhteydessä suunnitellun nykyisen rahoituslain muuttamisen vuoksi. Kuitenkin nykyisen lain säilyttämisen kannalla on ollut yksimielinen sivistysvaliokunta. Suunniteltu muutos merkitsisi mm. sitä, että kansanopistot ilmeisesti jaettaisiin kahteen ryhmään: niihin, jotka voivat jatkaa ammatillisen lisäkoulutuksen antamista, ja niihin, jotka eivät voi. Sen tähden on lisäesityksestä 10 miljoonaa markkaa ohjattava kansanopistoille ja loput muille koulutusta antaville oppilaitoksille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  29.69.31 lisäyksenä 50 000 000 markkaa ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustannuksiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Leena Rauhala /skl
  • Leea Hiltunen /skl