LISÄTALOUSARVIOALOITE 22/2001 vp

LTA 22/2001 vp - Jukka Gustafsson /sd ym.

Tarkistettu versio 1.0

Määrärahan osoittaminen ammatilliseen lisäkoulutukseen

Eduskunnalle

Ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahat ovat olleet laskusuunnassa jo useana vuotena, mikä on supistanut voimakkaasti koulutustarjontaa. Ellei lisäkoulutuksen rahoitusta saada vakaalle ja jatkuvuuden turvaavalle pohjalle, uhkana on mm. se, että valmisteilla olevan ns. koulutusvakuutuksen 3. vaiheen toteuttaminen tulee ontumaan pahasti koulutustarjonnan puuttumisen takia. Myös OECD on kiinnittänyt vakavaa huomiota siihen, kuinka Suomessa käytetään poikkeuksellisen vähän voimavaroja keski-ikäisen väestön kouluttamiseen.

Aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen määrärahat tulee vakiinnuttaa noin 600—700 miljoonan markan tasolle lähivuosiksi, ja samalla valtioneuvoston tulee tehdä periaatepäätös rahoituksen kehittämisestä siten, että koulutuksen järjestämisedellytykset turvataan ja rahoituksen tulevista vastuista työelämän ja valtion kesken sovitaan pysyvästi. Tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä sovittu 80 miljoonaa markkaa ei riitä kattamaan ammatillista lisäkoulutustarvetta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  29.69.32 lisäyksenä 100 000 000 markkaa ammatilliseen lisäkoulutukseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Jukka Gustafsson /sd
  • Rakel Hiltunen /sd
  • Tero Rönni /sd
  • Tapio Karjalainen /sd
  • Harry Wallin /sd
  • Erkki Kanerva /sd
  • Säde Tahvanainen /sd