LISÄTALOUSARVIOALOITE 24/2007 vp

LTA 24/2007 vp - Timo Soini /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korkeimman oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen

Eduskunnalle

Oikeusministeriötäkin koskevat valtionhallinnon tuottavuusohjelman kautta tulevat henkilöstövähennykset. Nämä vähennykset vaarantaisivat kansalaisten mahdollisuudet saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa. Myös ratkaisujen laatu voi kärsiä, jos työmäärä paisuu sietämättömäksi. Resurssien vähentäminen pidentäisi väistämättä jo nyt liian pitkiksi venyneitä käsittelyaikoja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo useissa tapauksissa velvoittanut Suomen valtion vahingonkorvauksiin, kun oikeudenkäynti on kestänyt kohtuuttoman kauan. Virkojen vähentämisen sijaan tuomarinvirkoja tulisi pikimmiten lisätä korkeimmalle oikeudelle, jotta ihmisten oikeusturva ei pidentyneiden käsittelyaikojen vuoksi heikkenisi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  25.10.21 lisäyksenä 250 000 euroa korkeimman oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Timo Soini /ps
  • Raimo Vistbacka /ps