LISÄTALOUSARVIOALOITE 25/2001 vp

LTA 25/2001 vp - Klaus Bremer /r 

Tarkistettu versio 2.0

Ammattilentäjiä kouluttavan erikoisoppilaitoksen osakkeiden merkintään ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Koska Suomessa toimii jo useita viranomaisen hyväksymiä ammattilentäjiä kouluttavia oppilaitoksia, joilla yhteensä on jo olemassa resurssit täyttää välittömästi nyt esitetty lentäjäkoulutustarve, on nyt investoinniksi esitetty 49,5 miljoonaa markkaa tarpeetonta ja väärin kohdistettua yhteiskunnan rahoitusta. Sama koskee ko. investoinnin edellyttämää jatkorahoitustarvetta, joka olisi 41 miljoonaa markkaa vuoteen 2004 mennessä ja sen jälkeen 33 miljoonaa markkaa vuodessa.

Nämä varsin suuriksi kohoavat rahoitustarpeet ovat poistettavissa kokonaan sillä, että esitetyn suuruinen vuotuinen koulutustuki kohdistetaan vuodesta 2002 alkaen oppilaspaikkojen suhteessa tasapuolisesti kaikille viranomaisluvan omaaville ammattilentäjäoppilaitoksille.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2001 lisätalousarvion momentilta  29.69.88 49 500 000 markkaa ammattilentäjiä kouluttavan erikoisoppilaitoksen osakkeiden merkintään osoitetusta määrärahasta.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Klaus Bremer /r