LISÄTALOUSARVIOALOITE 25/2007 vp

LTA 25/2007 vp - Timo Soini /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korkeimman hallinto-oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen

Eduskunnalle

Oikeusministeriötäkin koskevat valtionhallinnon tuottavuusohjelman kautta tulevat henkilöstövähennykset. Nämä vähennykset vaarantaisivat kansalaisten mahdollisuudet saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa. Myös ratkaisujen laatu voi kärsiä, jos työmäärä paisuu sietämättömäksi. Resurssien vähentäminen pidentäisi väistämättä jo nyt liian pitkiksi venyneitä käsittelyaikoja. Virkojen vähentämisen sijaan tuomarinvirkoja tulisi pikimmiten lisätä korkeimmalle hallinto-oikeudelle, jotta ihmisten oikeusturva ei pidentyneiden käsittelyaikojen vuoksi heikkenisi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  25.10.22 lisäyksenä 200 000 euroa korkeimman hallinto-oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Timo Soini /ps
  • Raimo Vistbacka /ps