LISÄTALOUSARVIOALOITE 26/2001 vp

LTA 26/2001 vp - Marja-Leena Kemppainen /skl 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maatalouden kansallisen tuen maksamiseen

Eduskunnalle

Maatalous on merkittävä elinkeino ja toimeentulon lähde eri puolilla maatamme. Se antaa työn ja toimeentulon suurelle joukolle suomalaisia. Maatalouden tuki tuotantoedellytysten turvaamiseksi tulee EU-rahoituksen lisäksi turvata myös riittävällä kansallisella tuella.

Tämän vuoden talousarviossa kansallisen tuen määrä on riittämätön. Tämä vaikeuttaa jo entisestään vaikeassa asemassa olevia maatalousyrittäjiä. Maatalousyrittäjiä tulee kohdella samanarvoisesti suhteessa palkansaajiin. Turvaamalla maatalousyrittäjien riittävän kansallisen tuen määräraha turvataan samalla myös maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiä ja edes kohtuullinen toimeentulo tehdystä työstä.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  30.12.41 lisäyksenä 50 000 000 markkaa kansallisen maataloustuen maksamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Marja-Leena Kemppainen /skl