LISÄTALOUSARVIOALOITE 27/2007 vp

LTA 27/2007 vp - Timo Soini /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen syyttäjien määrärahoihin

Eduskunnalle

Syyttäjien taholta on tullut kautta maan huolestuttavia viestejä siitä, että syyttäjälaitos on tällä hetkellä vakavasti ylikuormitettu. Syyttäjien työtaakka on käynyt niin suureksi, että käytännössä rikosoikeudenkäyntien joutuisuus uhkaa vaarantua tai "jutut" jopa vanhentua. Syyteharkinnan ja oikeuskäsittelyn tulee tapahtua riittävän nopeasti, eikä nykyisillä resursseilla tätä pystytä aina takaamaan. Syyttäjien työtaakkaa on kasvattanut myös hovioikeudessa käsiteltävien rikosasioiden suullisten käsittelyjen määrän lisääntyminen. Kaiken kaikkiaan riittämätön syyttäjien määrä on lisännyt syyttäjien työssä uupumista, joka on näkynyt mm. lisääntyneinä sairauspoissaoloina.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  25.60.21 lisäyksenä 400 000 euroa syyttäjien määrärahoihin.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Timo Soini /ps
  • Raimo Vistbacka /ps