LISÄTALOUSARVIOALOITE 28/2001 vp

LTA 28/2001 vp - Jari Koskinen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maatalouden ympäristötuen lisäämiseen

Eduskunnalle

Kuluttajille on turvattava mahdollisuudet ostaa kotimaisia, Euroopan puhtaimpia luomutuotteita. Maatalouden ympäristötuesta on tuettu luomutuotantoa erityissopimuksin. Luomutuotteiden kysynnän kasvu eurooppalaisten elintarvikekriisien seurauksena edellyttää vastaavaa kotimaisen tuotannon lisäystä.

Maatalouden ympäristötukeen on vuoden 2001 ensimmäisessä lisätalousarviossa esitetty lisäyksiä, jotka mahdollistavat vuonna 2001 päättyvien erityistukisopimusten jatkamisen. Jotta luomutuotantoa voitaisiin laajentaa, tulee maatalouden ympäristötukeen käytettävää määrärahaa lisätä lisätalousarvioehdotuksen tasosta 35 000 000 markkaa. Muussa tapauksessa kuluttajat joutuvat tyytymään yhä useammin muualta EU:sta tuleviin luomutuotteisiin kotimaisen vaihtoehdon puuttuessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  30.12.45 lisäyksenä 35 000 000 markkaa maatalouden ympäristötukeen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Jari Koskinen /kok
  • Pertti Mäki-Hakola /kok
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Olli Nepponen /kok

​​​​