LISÄTALOUSARVIOALOITE 28/2007 vp

LTA 28/2007 vp - Timo Soini /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisin toimintamenoihin

Eduskunnalle

Jotta tärkeään rikoksia ennalta ehkäisevään työhön sekä rikosten tutkintaan riittäisi resursseja, tulee siihen osoittaa myös riittävät varat. Varsinkin harvaan asutuilla seuduilla riittämättömät poliisin määrärahat ovat myös selvästi vähentäneet hälytysvalmiutta ja poliisin näkyvyyttä ja myös liikennevalvonta on mitätöntä. Vakavat liikenneonnettomuudet ovatkin näkyvän valvonnan riittämättömyyden vuoksi lisääntyneet. Ihmisten turvallisuudentunteen, rikosten ennaltaestettävyyden sekä rikosten selvittämisen kannalta on välttämätöntä, että määrärahat ovat riittävät turvaamaan poliisin toimintavalmiudet.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  26.75.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Timo Soini /ps
  • Raimo Vistbacka /ps