LISÄTALOUSARVIOALOITE 29/2001 vp

LTA 29/2001 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen maatalouden ympäristötukeen ja luomuviljelyyn

Eduskunnalle

Maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen niukkuus ja siihen sisältyvän ns. luomutuen leikkaus ovat johtaneet siihen, että uusia erityistukisopimuksia ei ole kyetty tekemään lainkaan. Lisätalousarviossa esitetyllä 40 miljoonalla markalla pystytään ainoastaan jonkin verran helpottamaan nykyisten luomuviljelijöiden epävarmaa tilannetta; uusia sopimuksia tämä ei edelleenkään mahdollista.

Tutkimusten mukaan suomalaiset kuluttajat haluaisivat lisää kotimaisia luomutuotteita. Myös päätöksentekijät ovat puhuneet sen puolesta, että kysyntään vastattaisiin kotimaisella tuotannolla. Maa- ja metsätalousministeriö on arvioinut, että luomupinta-ala nousisi nykyisestä noin 140 000 hehtaarista eli 7 prosentista 230 000 hehtaariin eli noin 10 prosenttiin viljelyalasta vuoteen 2005 mennessä. Viljelijät olisivat halukkaita lisäämään tuotantoa ja tekemään uusia sopimuksia. Yhteiskunnan toimenpiteiden vuoksi mahdollisuuksia kotimaisen luomutuotannon lisäämiseen erityistukisopimuksilla ei kuitenkaan ole.

Ympäristötukeen tarvitaan yhteensä 110 miljoonan markan lisäys, jotta voidaan tehdä uusia luomu- ja muita erityistukisopimuksia ja lisäksi ottaa erityistuen piiriin nykyisten luomutilojen kasvava pinta-ala. Myös muiden ympäristötuen toimenpiteiden (tuotantoon palaavat LUEL-pellot, raiviot, muut erityistukisopimukset) riittävä rahoitus on varmistettava. Siksi hallituksen esitykseen tarvitaan 70 miljoonan markan lisäys.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  30.12.45 lisäyksenä 70 000 000 markkaa maatalouden ympäristötukeen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk