LISÄTALOUSARVIOALOITE 29/2007 vp

LTA 29/2007 vp - Markus Mustajärvi /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lapin kriisikuntien ja Kemijärven kaupungin harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen

Eduskunnalle

Lapin kuntatalous on heikompi kuin muiden maakuntien. Suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ovat etenkin pienet kunnat, joissa suunnitteilla olevat tervehdyttämisohjelmat uhkaavat vaarantaa lakisääteisten peruspalveluiden järjestämisen kuntalaisille.

On tärkeää vaikuttaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusperusteisiin niin, että ne ottavat nykyistä paremmin huomioon Lapin kuntien erityisolosuhteet palvelujen tuottamisessa. Sen lisäksi valtionosuusperusteissa täytyy ottaa huomioon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukaiset kuntien toimeenpanosuunnitelmat. Suunnitelmien käytännön toteutus edellyttää erilaista valtion mukanaoloa eri maakunnissa/kunnissa.

Ennen valtionosuusuudistusta täytyy turvata kuitenkin vaikeimmassa asemassa olevien kuntien tilanne ja kaikkien kansalaisten perustuslaillinen oikeus saada yhtäläiset peruspalvelut. Harkinnanvarainen avustus on ainoa nopea keino vaikuttaa tilanteeseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  26.97.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa Lapin kriisikuntien ja Kemijärven kaupungin harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Markus Mustajärvi /vas