LISÄTALOUSARVIOALOITE 30/2001 vp

LTA 30/2001 vp - Arto Seppälä /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maatalouden ympäristötukiin

Eduskunnalle

Luomutuotannon suosio kasvaa sekä Suomessa että muualla Euroopassa kovalla kohinalla. Suomessa luomutuotanto on saanut jo tukevan, joskin pienen, jalansijan maatalouden osa-alueena. Se kiinnostaa yhä useampaa maanviljelijää, ja tähän valtion tulisi varautua myös taloudellisesti. Lisätalousarviossa oleva esitys maatalouden ympäristötukien määrärahaksi on riittämätön, sillä se ei mahdollista uusien luomusopimusten tekoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  30.12.45 lisäyksenä 75 000 000 markkaa maatalouden ympäristötukiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Arto Seppälä /sd