LISÄTALOUSARVIOALOITE 30/2007 vp

LTA 30/2007 vp - Päivi Räsänen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin

Eduskunnalle

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus leikkasi vuoden 2007 talousarviossaan kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin osoitettua määrärahaa lähes puolella, vaikka negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä ja kuntatalouden ongelmat ovat kasvussa. Nyt hallitus esittää pientä 3,5 miljoonan euron lisäystä viime syksynä päätettyyn 14,5 miljoonan määrärahaan tälle vuodelle.

Hallituksen esittämä lisäys ei ole riittävä. Vastaava määrä vuoden 2005 tilinpäätöksen mukaan oli 40 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 tilinpäätöksessäkin 28,5 miljoonaa.

Erityisesti väestöään menettävät maaseutukunnat ovat ajautuneet yhä vakavampaan talousahdinkoon. Hallituksen politiikka ajaa kansalaiset asuinpaikan perusteella niin eriarvoiseen asemaan, että kansalaisten perustuslaillinen tasavertaisuus on vakavasti uhattuna.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  26.97.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Päivi Räsänen /kd