LISÄTALOUSARVIOALOITE 31/2007 vp

LTA 31/2007 vp - Timo Soini /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen

Eduskunnalle

Hallitus on esittänyt lisätalousarvioesityksessään 3 500 000 euroa erityisen vaikeassa asemassa olevien kuntien avustamiseen, mutta tämä määräraha ei yksinkertaisesti riitä. Valtiontalouden suhteellisen pitkään kestäneestä hyvästä kehityksestä huolimatta valtio ei ole panostanut viime vuosina riittävästi kuntatalouteen. Sen seurauksena kuntien mahdollisuudet vastata yhä kasvavaan palvelujen kysyntään ovat heikentyneet joka puolella Suomea.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  26.97.34 lisäyksenä 7 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Timo Soini /ps
  • Raimo Vistbacka /ps