LISÄTALOUSARVIOALOITE 32/2001 vp

LTA 32/2001 vp - Timo Ihamäki /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan sekä liikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaisesti asettamaan liikenneverkkojen päivittäisen liikennöitävyyden, kunnon ja turvallisuuden uusien kehittämishankkeiden edelle. Perustienpitoon osoitetuista panostuksista huolimatta väyläverkon kunto huononee — ja samalla sen pääoma-arvo alenee — kuluvalla kehyskaudella.

Valta- ja kantatieverkon 13 300 tiekilometristä 94 % sekä alemman tieverkon päällystetystä 33 500 kilometristä 85 % on hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa. Osa sorateistä on hyvinkin huonossa kunnossa. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän on laskettu kasvavan lähitulevaisuudessa noin 200 kilometrillä vuodessa. Samanaikaisesti liikennesuoritteiden lasketaan kasvavan 3—4 %:n vuosivauhdilla.

Lisätalousarviossa esitetty 21 miljoonan markan lisämääräraha kohdennetaan Nuijamaa-Vaalimaan rajanylityspaikan tiejärjestelyihin. Tämän lisäksi on otettava huomioon lisärahoituksen tarve yleisten teiden perustienpitoon, joka jakautuu tasaisesti koko tieverkolle. Nousseiden raaka-ainekustannusten kompensointi on tarpeen tieverkon arvon laskun pysäyttämiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 50 000 000 markkaa perustienpitoon.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Timo Ihamäki /kok
  • Arto Seppälä /sd
  • Olli Nepponen /kok