LISÄTALOUSARVIOALOITE 32/2007 vp

LTA 32/2007 vp - Timo Soini /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuoren metsän hoitotöihin, energiapuun korjuuseen ja haketukseen sekä metsänuudistamiseen

Eduskunnalle

Lisätalousarvioesityksessä todetaan, että lisämäärärahan tarve sekä myöntämisvaltuuden kasvu aiheutuu pääasiassa nuoren metsän hoitotöiden, energiapuun korjuun ja haketuksen sekä metsänuudistamisen lisääntymisestä.

Nykyisin esimerkiksi energiapuu jää pääosin lahoamaan metsiin, koska sen mahdollisesta keräämisestä ja hyötykäytöstä ei nykyisilläkään tukimuodoilla jää metsänomistajille minkäänlaista taloudellista hyötyä. Lisäksi nuoren metsän hoitotyöt ovat jääneet huomattavalta osalta tekemättä määrärahojen puutteen vuoksi. Esitetty määräraha ei riitä todelliseen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  30.60.44 lisäyksenä 4 000 000 euroa nuoren metsän hoitotöihin, energiapuun korjuuseen ja haketukseen sekä metsänuudistamiseen.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Timo Soini /ps
  • Raimo Vistbacka /ps