LISÄTALOUSARVIOALOITE 33/2007 vp

LTA 33/2007 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sorsakoskentien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Leppävirralla

Eduskunnalle

Leppävirran Sorsakoskentien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen on liikenneturvallisuussyistä tärkeää ryhtyä vuoden 2008 aikana.

Sorsakoskelaisten luontainen asiointi tapahtuu Leppävirran kuntakeskuksessa. Tiellä kulkee paljon raskasta liikennettä ja kapealla pientareella koululaisia. Tietä käytetään myös läpikulkuliikenteeseen valtatieltä 5 Pieksämäelle ja Jyväskylään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 750 000 euroa Sorsakoskentien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Leppävirralla.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd