LISÄTALOUSARVIOALOITE 34/2001 vp

LTA 34/2001 vp - Marja-Leena Kemppainen /skl 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen perustiestön korjaukseen ja kunnostukseen

Eduskunnalle

Maamme perustiestön kunto on viime vuosina rapistunut ja heikentynyt varsin huomattavasti. Tämän liikenteellisesti tärkeän tiestön parannukseen ei ole riittänyt varoja kuin minimaalisesti, ja sen myötä kunnossapitotyöt ovat jääneet vähiin ja samalla peruskorjausten suorittaminen on supistunut olemattomiin.

Liikennettä ja liikkumista ei saa vaarantaa lyömällä laimin tiestön kunnossapitoa. Samoin peruskorjauksen osalta maamme perustiestö tulee hoitaa paremmin kuin viime vuosina. Maamme metsäteollisuus ja yrityselämä sekä yksittäiset tienkäyttäjät tarvitsevat tiestöä päivittäin. Valtion talousarvioissa on varattu määrärahaa perustiestön kunnostukseen, mutta ei kuitenkaan riittävästi, siksi tarvitaan lisämäärärahoja. Näin mahdollistetaan myös työpaikkojen säilyminen tienparannustöissä.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 4 000 000 markkaa perustiestön korjaukseen ja kunnostukseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Marja-Leena Kemppainen /skl