LISÄTALOUSARVIOALOITE 35/2001 vp

LTA 35/2001 vp - Petri Neittaanmäki /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Kevätlahden risteys—Karvalahti Äänekoskella

Eduskunnalle

Äänekosken ja etenkin sen Mämmenkylän asukkaat ovat useaan eri otteeseen ilmaisseet huolensa lastensa koulumatkan turvallisuudesta.

Kylän lapset joutuvat kulkemaan koulumatkansa verrattain vilkkaasti liikennöidyllä huonokuntoisella paikallistiellä muun liikenteen seassa. Kyseiselle tieosuudelle on lasten koulumatkan turvallisuuden takaamiseksi rakennettava ensitilassa kevyen liikenteen väylä.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 3 000 000 markkaa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Kevätlahden risteys—Karvalahti Äänekoskella.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Petri Neittaanmäki /kesk