LISÄTALOUSARVIOALOITE 35/2007 vp

LTA 35/2007 vp - Timo Soini /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Hallitus esittää neljännessä lisätalousarviossaan 2 991 000 euron lisämäärärahaa perustienpitoon. Esitetty määräraha on riittämätön. Tieverkostomme kehittämiseen ja kunnossapitoon asetetut puitteet ovat jo useamman vuoden ajan olleet tiestön käyttöön nähden riittämättömiä ja johtavat väistämättä tiestön rappeutumiseen sekä liikenneturvallisuuden heikentymiseen, eivätkä ne ota myöskään riittävästi huomioon elinkeinoelämän tarpeita. Useat alueet joutuvat tiestönsä kannalta sellaiseen tilanteeseen, etteivät yritykset voi enää sijoittua sinne, koska tiestö ei ole ympärivuotisesti liikennöitävässä kunnossa. Tienpidon määrärahojen alimitoitus on kaikilla mittareilla tarkasteltuna pahenemassa. Viime vuosien määrärahojen taso on ollut vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa alimitoitettu. On muistettava, että tieliikenne on Suomen tärkein liikennemuoto: noin 95 % henkilö- ja noin 65 % tavarakuljetuksista tapahtuu autoilla. Lisäksi kevyen liikenteen väylien rakentaminen on pysähdyksissä, vaikka valmiit suunnitelmat ovat olemassa useiden tuhansien kilometrien rakentamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa perustienpitoon.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Timo Soini /ps
  • Raimo Vistbacka /ps