LISÄTALOUSARVIOALOITE 37/2001 vp

LTA 37/2001 vp - Olli Nepponen /kok 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Mikkelin seudun tieverkoston kehittämiseen

Eduskunnalle

Anttolan, Mikkelin maalaiskunnan ja Mikkelin kaupungin kuntaliitokseen ryhdyttäessä uuden Mikkelin rakentuminen nähtiin mahdollisuutena vahvistaa Etelä-Savon kilpailukykyä ja vetovoimaa. Yhdistymishankkeen suunnittelun yhteydessä käytiin valtiovallan kanssa neuvotteluja kuntaliitokselle myönnettävästä tukipaketista. Tässä yhteydessä alueen tieverkosto nousi erääksi kehittämiskohteeksi laajan maaseudun menestysedellytysten parantamiseksi.

Mikkelin seudun kuntien yhdistymiseen liittyvissä neuvotteluissa myös valtiovalta sitoutui Mikkelin seudun tieverkoston kehittämiseen. Liikenneministeriön luvattiin asettavan tavoitteeksi Mikkelin seudun paikallisteiden parantamisen mahdollisimman nopeasti Kaakkois-Suomen tiepiirin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Investointien tavoiteohjelmaan kirjattiin kahdentoista tien kunnostaminen. Näistä tiehankkeista osuus Kivijoki—Kokkosenlahti on työn alla ja Harjunmaan—Luusniemen soratien Pajunkylän osuus lähtenee liikkeelle mahdollisena lisäinvestointihankkeena.

Ongelmana tiehankkeiden toteutukselle on Kakkois-Suomen tiepiirin määrärahatilanne. Erillistä rahoitusta Mikkelin seudun tiehankkeille ei ole myönnetty. Kaakkois-Suomen tiepiirillä on vuosittain irrotettavissa perustienpidon rahoituksestaan laajennus- ja investointihankkeisiin yhteensä n. 50 Mmk, siis vain Mikkelin tiepaketin verran. Ylimääräistä toimi ntalinjaukseen ja tulosohjaukseen liittyvää rahaa ei piirillä ole. Tiepiirin maakunnat Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat ilmoittaneet vastustavansa sitä, että Mikkeli-paketti rahoitettaisiin muiden tiehankkeiden kustannuksella.

Valtion riittävä sitoutuminen — mukaan lukien tieverkoston toimivaksi saattaminen — oli merkittävä koko yhdistymissopimuksen toteutumiselle. Ilman lisämäärärahaa ei Kaakkois-Suomen tiepiirillä ole mahdollisuutta toteuttaa Mikkelin alueen tieverkoston kunnostusta, johon sekä kunta että valtiovalta ovat sitoutuneet.

Määrärahan osoituksella on merkitystä myös tuleville kuntien yhdistymishankkeille, joita valtioneuvosto on luvannut tukea.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 markkaa Mikkelin kuntaliitoksen yhteydessä sovittujen tiehankkeiden eteenpäin viemiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Olli Nepponen /kok