LISÄTALOUSARVIOALOITE 37/2007 vp

LTA 37/2007 vp - Timo Soini /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon

Eduskunnalle

Hallitus esittää neljännessä lisätalousarviossaan 2 566 000 euron lisämäärärahaa perusradanpitoon. Esitetty määräraha on riittämätön. Viime vuosina yleensäkin on perusradanpidolle myönnetty aivan liian vähän määrärahaa, minkä vuoksi rautateille on jouduttu asettamaan paino-, nopeus- ja muita liikennerajoituksia. Paitsi turvallisuus- myös ympäristösyistä olisi tärkeää, että maamme rataverkosto olisi liikennöitävässä kunnossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  31.40.21 lisäyksenä 6 000 000 euroa perusradanpitoon.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Timo Soini /ps
  • Raimo Vistbacka /ps