LISÄTALOUSARVIOALOITE 39/2001 vp

LTA 39/2001 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Tiehallintolakia hyväksyessään eduskunta edellytti, että maan alueellisesti tasapainoisen kehityksen varmistamiseksi alempiasteisen tiestön kunnosta on pidettävä huolta. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Tiestön kunto on etenkin kelirikkoaikana suorastaan romahtanut. Tästä aiheutuu esimerkiksi puutavarakuljetuksille mittavia ongelmia.

Tällä hetkellä teiden kunnossapitoon varatuissa määrärahoissa on vajetta kaikkiaan noin miljardi markkaa. Liikenneväylien kehityshankkeet eivät sovi mitenkään tämänhetkiseen tierahoituksen budjettikehykseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 150 000 000 markkaa käytettäväksi perustienpitoon.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk