LISÄTALOUSARVIOALOITE 39/2007 vp

LTA 39/2007 vp - Raija Vahasalo /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen starttirahaan Uudellamaalla

Eduskunnalle

Starttiraha kuuluu hallitusohjelman painopistealueisiin, mutta määrärahat ovat loppuneet tänäkin vuonna pahasti kesken Uudellamaalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hyvällä yritysidealla ja kannattavuuslaskelmalla sai alkuvuodesta starttirahan, mutta loppuvuodesta sitä ei myönnetä. Yrittäjäksi aikovat ovat siten joutuneet keskenään epätasa-arvoiseen asemaan.

Myös kansantaloudellisesti ajatellen on järkevää ohjata määrärahoja starttirahaan, koska tästä tukimuodosta on saatu erittäin myönteisiä tuloksia. Tukimuodon turvin aloittavien yritysten osuus kaikesta aloitetusta yritystoiminnasta on merkittävä, ja perustettujen yritysten elossa pysyminen on keskimääräistä selvästi parempaa. Peräti 80 % tukimuodon avulla perustetuista yrityksistä toimii vielä viiden vuoden kuluttua perustamisesta. Vuonna 2005 perustetuista yrityksistä oli kahden vuoden kuluttua perustamisesta toiminnassa yli 87 %. Tutkimusten mukaan starttirahalla on selvä positiivinen vaikutus yritystoiminnan elinvoimaisuuteen.

Starttirahan työllisyysvaikutuksiin lukeutuu se, että moni starttirahalla perustettu yritys työllistää yrittäjän itsensä lisäksi myöhemmin myös muuta henkilökuntaa. Starttirahalla aloitettu yritystoiminta on usein vielä liikevaihdoltaan ja työllistävyydeltään laajempaa kuin ilman starttirahaa aloitettu toiminta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  34.06.51 lisäyksenä 850 000 euroa starttirahaan Uudellamaalla.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Raija Vahasalo /kok