LISÄTALOUSARVIOALOITE 40/2001 vp

LTA 40/2001 vp - Arto Seppälä /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Siikakosken paikallistien 15151 kunnostamisen loppuun saattamiseen

Eduskunnalle

Siikakosken paikallistien 15151 kunnostaminen on aloitettu syksyllä vuonna 2000. Tietä on kunnostettu EU:n ja Suomen valtion rahoittamana yhteensä noin seitsemällä miljoonalla markalla. Työn on laskettu valmistuvan lokakuun 2001 loppuun mennessä.

Nyt on käynyt ilmi, että kunnostus ja päällystys joudutaan lopettamaan 1,5 kilometriä aiottua aiemmin. Koko tieosuuden pituus on noin 8 kilometriä.

Hankkeen lisärahoitustarve olisi noin kaksi miljoonaa markkaa. Tienpitona vuositasolla 1,5 kilometrin tekemättä jättäminen aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 markkaa Siikakosken paikallistien 15151 kunnostamisen loppuun saattamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Arto Seppälä /sd
  • Olli Nepponen /kok