LISÄTALOUSARVIOALOITE 41/2001 vp

LTA 41/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Tampereen läntisen ohikulkutien (Lakalaiva—Ylöjärvi) rakennustöiden aloittamiseen

Eduskunnalle

Tie Tampereelle on valmis muutenkin kuin Heikki Ylikankaan kirjassa. Nyt tarvitaan rahaa Tampereen ohikulkutien töiden aloittamiselle, jotta reitti Helsingistä Pohjanmaalle on avoin.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.79 lisäyksenä 120 000 000 markkaa Tampereen läntisen ohitustien (Lakalaiva—Ylöjärvi) rakentamisen aloittamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk