LISÄTALOUSARVIOALOITE 42/2001 vp

LTA 42/2001 vp - Timo Ihamäki /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen moottoritien rakentamiseen Lahdesta Heinolaan

Eduskunnalle

Järvenpää—Lahti-moottoritien valmistuttua liikenteen sujuminen valtatiellä 4 on tuntuvasti parantunut, mutta ruuhkat ovat siirtyneet nyt Lahden pohjoispuolelle. Valtatiestä 4 valmistunut selvitys osoittaa, että ruuhkat Lahden ja Heinolan välillä voidaan poistaa vain rakentamalla moottoritie.

Hämeen tiepiirin ja Tielaitoksen tilaamassa selvityksessä todetaan, että mitään sujuvuudeltaan moottoritiehen verrattavaa tienparannuskeinoa ei ole olemassa. Liikenne Lahden ja Heinolan välillä ruuhkautuu pahoin etenkin kesäviikonloppuisin. Ohituskaistojen päättymiskohtiin on syntynyt pitkiä jonoja. Lahteen saakka viime syksynä valmistunut moottoritie on pahentanut ongelmaa entisestään.

Lahden ja Heinolan välinen ohituskaistatie on valtakunnan hankalimpia liikennekohtia, sillä ohituskaistatie katkaisee sujuvan liikenneyhteyden kahden moottoritieosuuden Helsinki—Lahti ja Heinola—Lusi väliltä. Nyt kahden moottoritien väliin jäävä ohituskaistatie kerää ruuhkia ja lisää onnettomuusriskiä. Nykyinen ohituskaistatie Lahden ja Heinolan välillä on ongelmallinen liikenneturvallisuuden takia. Lukuisat vakavat liikenneonnettomuudet ovat tosiasioita joka kesä.

Liikenneturvallisuus paranisi tuntuvasti, jos moottoritietä saataisiin jatkettua Lahdesta Heinolaan asti.

Lahden ja Heinolan välillä on jo varauduttu moottoritien rakentamiseen. Nykyiselle ohituskaistatielle on jo rakennettu mm. kaikki ylikulkusillat valmiiksi ja riittävän leveiksi moottoritietä varten.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.79 lisäyksenä 20 000 000 markkaa moottoritien rakentamiseen Lahdesta Heinolaan.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Timo Ihamäki /kok
  • Arto Seppälä /sd
  • Olli Nepponen /kok